Côr Penclawdd French Repertoire Concert

May 2019

Sarah will appear as a soloist with Côr Penclawdd along with baritone Philip Smith and pianist Glenn Crooks for a concert of French repertoire conducted by Tim Crossland.

Repertoire will include the Fauré Requiem, Cherubini Requiem, and solo vocal repertoire by Bizet, Offenbach, Debussy, Gounod, and other French composers.

The concert will take place at:

St John’s Church, Gowerton, Swansea

11th May 2019, 7pm


Fersiwn Cymraeg:

Bydd Sarah yn perfformio fel unawdydd gyda’r bariton Philip Smith, pianydd Glenn Crooks, a Chôr Penclawdd o dan faton Tim Crossland mewn cyngerdd o weithiau Ffrengig.

Bydd y rhaglen yn cynnwys Requiem Fauré, Requiem Cherubini, yn ogystal â gweithiau lleisiol unawdol  Bizet, Offenbach, Debussy, Gounod, a chyfansoddwyr Ffrengig arall.

Bydd y cyngerdd yn:

Eglwys Sant Ioan, Tre-Gŵyr, Abertawe

11eg o Fai 2019, 7yh

Share: